هوشمند سازی چیست؟

هوشمند سازی

همه به خوبی می دانیم که وقتی موضوع هوشمند سازی در میان باشد منظور استفاده از برخی از پارامترها و ابزارها به منظور ساده تر کردن و حرفه ای تر کردن روش زندگی است.

به صورت کلی باید در ساده ترین تعریف بگوییم هوشمند سازی یعنی استفاده از تکنیک ها و ابزارهای فناوری و اطلاعات به منظور مدیریت، اداره صحیح امور، ساده سازی فعالیت ها، ارتقا سبک زندگی، حرفه ای تر شدن کارها و فعالیت ها، سرعت بخشیدن به امور، انجام کار صحیح ، کاهش مصرف انرژی و بصورت کلی استفاده حداکثری از کیفیت و سرویس هایی که می توان از فناوری اطلاعات در راستای شاخص ها و فاکتورهای زندگی از آن بهره گرفت.

ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند به سا ختمانی گفته میشود که ساکنین آن امکان تنظیم و کنترل تجهیزات الکترونیکی منزل خود را از راه دور و نزدیک داشته باشند و نیز بتوانند برنامه های مختلف و سناریوهای متنوعی را برای آن تجهیزات تعریف و اجرا نمایند.

باتوجه به این که ما انسان‌ها بیش از ۹۰ درصد زمان خود را در ساختمان‌ها سپری می‌نماییم و همچنین بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی در بیشتر کشورها در ساختمان‌ها مصرف می‌شود ، در بیشتر جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ، ساختمان هوشمند بسیار مورد توجه واقع شده است.

ساختمان هوشمند بارز اسمارت با زیر شاخه‌هایی نظیر: خانه هوشمند ، کارخانه هوشمند ، دفتر کار هوشمند ، هتل هوشمند ، بیمارستان هوشمند و … شناخته می‌شود .

هدف از اجراي پروژه هاي هوشمند سازي ميتواند تبديل فضا به يك فضاي متمايز و لوكس، تبديل ساختمان به يك ساختمان با مصرف بهينه انرژي و يا تبديل خانه به يك خانه مدرن و امن با مديريت هوشمند باشد

هتل هوشمند

با پیشرفت چشمگیر صنعت گردشگری در قرن حاضر، رشد علم و فن آوری با تمام جنبه های مثبت و منفی آن تاثیری شگرف در سبک زندگی انسانها بازی میکند و خواسته ها و شیوﺓ زندگی نسل جدید تحت تاثیر آن، میل به زندگی در محیطی مدرن را طلب میکند از سوی دیگر رسیدن به مرزهای بحرانی مصرف انرژی و تبعات آن )مانند آلودگی هوا، افزایش قیمت حاملها و…( برای جوامع انسانی نیاز به بهرهگیری از تکنولوژی در مدیریت و کنترل هوشمند انرژی را هرچه بیشتر نمایان می سازد. موارد فوق دالیلی هستند که سرمایهگذاران در امر هتل را به استفاده از سیستمهای مدیریت یکپارچه هتل ترغیب می نماید.

5/5 (1 Review)
اسکرول به بالا